Maskinstationen erbjuder allt från sådd till skörd...

Vi erbjuder:

  • Plöjning, sådd, ogräsbekämpning, fastgödselspridning och svämkörning
  • Grässlåtter, gräs- och majshackning
  • Rundbals- och fyrkantspressning, gräs såsom halm/hö
  • Tröskning
  • Lastmaskin L60

  • Snöröjning, sopning, saltning av grusväg
  • På entreprenadsidan erbjuder vi grävning med Volvo EC 55B, lämplig för små grävjobb såsom dikning, stubbrytning, trädgårdsprojekt, husdräneringar mm.
  • Vi hyr ut vår användbara dieseldrivna bomlift som har en räckvidd på 18 m.

VÅRBRUK

  Plöjning, sådd, ogräsbekämpning,
fastgödselspridning och
svämkörning. Läs mer om våra vårbrukstjänster här >

GRÄS & MAJSSKÖRD

Grässlåtter, gräs- och majshackning. Läs mer om våra gräs- och majshackning här >

HÖSTSKÖRD

Tröskning, rundbals- och fyrkantspressning, gräs såsom halm/hö samt försäljning och leverans. Läs mer om våra skördetjäster här >

ENTREPRENAD

Volvo EC 55B, lämplig för mindre grävjobb. Läs mer om våra entreprenadtjänster här 

BOMLIFT

Bomlift för uthyring. Läs mer om vår bomlift här  >Högared AB:s vision är att vara en välfungerande gård för djur och människor,
en modern maskinstation med kunden i fokus. Vi vill som företag skapa ett gott renommé i bygden.