Det är vi som jobbar på Högared:
Ägarduon

Nisse Karlsson

Maskin/Ekonomi

Hans Karlsson

 Djur/Maskin

Maskin och verkstad

Daniel Karlsson

Andreas"Stenen" Andersson

Johan Silverby

Ekonomi

Mio Andersson

Kostall

Sofia Warefelt

Högareds värdefulla juniorer

Lukas Thorén


Linus Karlsson