Kontakt:

Högared AB

Högared 103
311 65 Vessigebro
Nisse Karlsson 0708-290 190
Hans Karlsson 0708-290 192
e-post
Studiebesök/praktikplats
Vill ni boka ett studiebesök
eller söker praktikplats?
Kontakta då Hans.

Hitta hit:

Högared AB:s vision är att vara en välfungerande gård för djur och människor,
en modern maskinstation med kunden i fokus. Vi vill som företag skapa ett gott renommé i bygden.