Mjölkproduktionen

På gården har alltid funnits kor och 2012 stod ett nytt kostall för 200 kor klart. Korna går i ett fritt system i kostallet, dvs utan grindar och styrning. Vill de äta, så äter de,
vill de vila, så vilar de och vill de mjölkas så mjölkas de! Vi har tre Lelyrobotar som mjölkar de 175 mjölkkorna och dygnet runt utfodras de av Trioliets Triomatic,
 en helautomatisk foderanläggning som, liksom robotarna, är i tjänst dygnet runt.

Våra fokusmål

I vår kobesättning har vi tre fokusmål som vi jobbar med: produktion, djurhälsa och fruktsamhet. För att uppnå detta behöver vi ha bra foder till djuren, noggrann skötsel och ett aktivt avelsarbete.
Sofia & Camilla håller ställningarna i lagården och ser till att alla djuren har det bra och att allt fungerar som det ska.

Högared AB:s vision är att vara en välfungerande gård för djur och människor,
en modern maskinstation med kunden i fokus. Vi vill som företag skapa ett gott renommé i bygden.